Pla Estratègic

Pla Estratègic

El Pla Estratègic 2018/2022 té com objectiu planificar i prioritzar adequadament totes les actuacions encaminades a portar a bon port els processos de gestió de la nostra organització, que en aquests propers anys estarà fortament condicionada per la substitució de l’equipament actual per una nova instal·lació més funcional i eficient, capaç d’afrontar els reptes assistencials del segle XXI.

Aquest Pla Estratègic, en conseqüència, pretén identificar les diferents línies d’acció sobre les que cal actuar i avaluar resultats, de manera coherent i equilibrada, per tal de preservar el bo i millor de la cultura de la nostra organització i, d’altra banda, dotar-se dels medis i instruments que permetin gestionar acuradament el procés de canvi i orientació a futur d’aquesta etapa.

Aquest pla es centra en bona part en la construcció de la nova Clínica Girona a l’entrada sud de la ciutat.

Pla Estratègic 2013/2017

Les línies d’actuació prioritàries previstes en el Pla Estratègic 2013/2017 contemplaven:

  • Definició de la missió: Què hem de fer?, visió: Què volem ser? i els valors: En què creiem? de Clínica Girona
  • Desenvolupament organitzatiu
  • Projecte d’actuació sobre infraestructures
  • Pla de recursos humans
  • Pla de qualitat
  • Pla de sistemes d’informació
  • Pla econòmic-financer 2013/2017
  • Pla de comunicació

La formulació del Pla Estratègic contempla la seva revisió i actualització anual, amb l’objectiu de donar-li el caràcter d’instrument de planificació, comunicació i participació, i que al mateix temps, permeti l’avaluació de resultats i el suport al procés de millora contínua de l’organització.

COMENÇA A ESCRIURE I PREM ENTER PER BUSCAR