Grup Clínica Girona

Grup Clínica Girona

Clínica Girona és una clínica quirúrgica i mèdica fundada l’any 1934 i integrada a la XHUP des de la creació de la Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública (1985), actualment SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya). Amb els anys ha esdevingut l’eix d’un grup d’empreses que, atenent a la filosofia fundacional, és propietat majoritària dels professionals que exerceixen la seva activitat a la Clínica o a les unitats específiques integrades.

A continuació es mostra una relació de les empreses que formen part del Grup Clínica Girona. Podeu veure més informació fent clic al nom.

Clínica Girona

Clínica quirúrgica i mèdica fundada l’any 1934 i integrada a la XHUP (Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública) des de la seva creació l’any 1985, actualment SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya). Ubicada en ple centre comercial de la ciutat de Girona, disposa de 113 llits d’hospitalització, 8 quiròfans, 7 boxes d’Urgències, Unitat de Vigilància Intensiva (6 boxes), i compta amb el suport de serveis permanents de radiologia i anàlisis clíniques.

Àrea Quirúrgica

L’Àrea Quirúrgica de Clínica és dotada amb:

 • 8 quiròfans, 3 d’ells integrats (intel·ligents, adaptats per Cirurgia Laparoscòpica amb torre d’Alta Definició)
 • 1 sala d’Endoscòpia
 • 1 Sala de Reanimació (amb 5 Boxes )
 • 1 Sala d’Hospital de dia (amb 5 boxes)
 • 1 Sala de parts

Àrea mèdica i d’hospitalització

Clínica Girona posa a la seva disposició d’un complet quadre mèdic (de lliure elecció pels nostres clients, amb 250 metges) i de la més moderna tecnologia per realitzar totes les proves mèdiques i quirúrgiques que figuren a la cartera de serveis.

Atenció a la Maternitat
(Joan Maragall 26, 3era Planta. Tel:972 204 500. Horari: 24 hores)

 • Aparells ultrasònics d’ecografies tridimensionals i 4D en temps real
 • 1 Sala de dilatació amb banyera
 • Unitat de neonats amb 5 incubadores i Sala de Nius amb bressols
 • Cursos de preparació pre-part
 • Possibilitat de dur a terme parts naturals

Consultes Externes amb 20 Consultoris
(Juli Garreta 13, 1er. Tel:972 224 099. Horari: 08.00- 21.00 hores)

 • Aparell espirometria
 • Audiometria
 • Urodinàmia
 • Electrocardiograma
 • Electromiografies
 • Breath test (Intoleràncies. Aparell digestiu)

Servei de Nefrologia i Diàlisi
(Bisbe Lorenzana Nº36, Baixos . Tel. 972 215 250. Horari: 08-18.45h.)

 • Col·locació de catèters venosos temporals i/o permanents a troncs centrals per a la pràctica de l’hemodiàlisi
 • Hemodiàlisi per aguts i per crònics
 • Hemodiàlisi, hemofiltració i hemodiafiltració a UVI
 • Plasmafèresi i terapèutica
 • Pràctica d’accessos vasculars natius i/o protèsics a càrrec d’un
 • cirurgià vascular
 • Hemodiàlisi per pacients desplaçats (sota petició prèvia)
 • Sala aïllada per hemodiàlisi a pacients amb virus C
 • Assistència mèdica nefrològica les 24 hores del dia
 • Interconsulta per a la resta de serveis de la Clínica

SERVEI D’URGÈNCIES 24 HORES

A més dels habituals serveis d’Urgències, el de Clínica Girona és pràcticament l’únic de les comarques gironines que compta amb un servei d’urgències d’oftalmologia permanent, les 24 hores al dia, dotat amb un aparell de Biomicroscòpia amb Làmpada d’Escletxa.

SERVEIS CENTRALS

 • Laboratori de Anàlisis Clíniques
 • Laboratori d’Anatomia Patològica
 • Laboratori de Reproducció Assistida
 • Unitat de Son

Altres Serveis:

 • Cafeteria Restaurant a la 4a Planta
 • Servei propi d’Ambulàncies

TECNOLOGIA D’AVANTGUARDA

Entre d’altres equipaments, el Grup Clínica Girona compta amb:

 • 1 Escàner Tomògraf (TAC)
 • 1 Mamògraf digital
 • 1 Ortopantògraf digital
 • 2 Densitòmetres
 • 2 Sales de Radiologia Digital Aparell de Facoemulsificació per cirurgia de la cataracta
 • Aparell de Raigs per fer Escopies dins quiròfans (radiografia en suport paper)
 • Aparell de Ressonància Magnètic Vertical (pioner a Catalunya)
 • Aparells (obert i tancat) de Ressonància Magnètica que permeten realitzar tant les proves Standard com les especials (AngioRM, ColangioRM, ArtroRM)
 • Aparell d’Ecografia Doppler Color
 • Aparells ultrasònics d’ecografies tridimensionals i 4D en temps real
 • Càpsula endoscòpica
 • Equip de gamma càmera i un SPECT (Tomografia per Emissió de Fotons Simples)
 • Hemodinàmica i electrofisiologia cardíaca (Sala d’Hemodinàmica, amb aparell hemodinàmic de darrera generació)
 • Làser excimer (cirurgia refractiva ocular)
 • Làsers Oftalmològics d’última generació
 • Microscopi per Neurocirurgia i Otorinolaringologia (de darrera generació)
 • Torre d’Alta definició aplicada a la Cirurgia Laparoscòpica
 • Urodinàmia

Horari: 24 hores

Adreça postal: C/ Joan Maragall, 26 (17002. GIRONA)
Telèfon d’Atenció al Client: 972 204 500
Fax.: 972 206 666
Email: clinicagirona@clinicagirona.cat
Web: www.clinicagirona.cat

Direcció Assistencial: Dra. Núria Porcar Valiño

Anatomia patològica i Citologia Clínica Girona

LABORATORI D’ANATOMIA PATOLÒGICA I CITOLOGIA

 • Biòpsies
 • Biòpsies Intraoperatòries
 • Citologies
  • General: respiratori, digestiu, LCR, líquids pleural, pericàrdic i peritoneal
  • Ginecològica
  • Punció-aspiració amb agulla fina (P.A.A.F.): mama, tiroides, gangli, glàndula salival i parts toves, etc.
 • Detecció Virus Papil·loma. HPV
 • Hibridació in situ
 • Histoquímica
 • Immuno Histoquímica
 • Necròpsia perinatals
 • Peces Quirúrgiques

Any de fundació: 1987

Horari: De 08:00 h. a 20:00 hores

Adreça:C/ Joan Maragall 26, 1er
Telèfon d’Atenció al Client: 972 200 460
Fax: 972 200 460
Email: anatomiapatologica@clinicagirona.cat

Direcció Mèdica: Dra. Josepa Miró Queralt

Centre d'Anàlisis Clínica Girona

CENTRE D’ANÀLISIS GIRONA

Laboratori d’anàlisis clíniques que neix l’any 1998 de la fusió de quatre centres de reconegut prestigi. Equipat amb la més moderna tecnologia, és connectat internament amb la Clínica Girona i funciona les 24 hores.

 • Biologia molecular
 • Bioquímica
 • Dipòsit de sang
 • Hematologia i coagulació
 • Hormones
 • Immunologia (malalties infeccioses i autoimmunes)
 • Microbiologia, parasitologia
 • Toxicologia, farmacologia
 • Servei d’Analítiques d’Urgències (Aquest servei funciona les 24h)

Any de fundació: 1998

Horari: 07:30 h. a 20:00 hores

Adreça: C/ Juli Garreta 11
Telèfon d’Atenció al Client: 972 414 040
Fax: 972 414 300
Web: www.cagi.cat
Email: secretaria@cagi.cat

Direcció Mèdica: Dres.: Elisabeth Folch, Montserrat Neras i Imma Poch

CETIR - Clínica Girona (Medicina Nuclear)

L’any 2001, CETIR Grup Mèdic i Clínica Girona, inauguren el primer servei de Medicina Nuclear a les comarques de Girona. La instal·lació disposa d’una unitat de Radiofarmàcia pròpia per a la realització de proves utilitzant cèl·lules sanguínies marcades (leucòcits i eritròcits). La seva proximitat amb la unitat coronària de Clínica Girona permet la realització de proves d’esforç cardiològiques.

 • Cardiologia Nuclear: SPECT de perfusió miocàrdica, Ventriculografia de primer pas, Ventriculografia isotòpica, Gammagrafia amb pirofosfats.
 • Sistema Nerviós Central: Cisternogammagrafia, SPECT cerebral de perfusió, SPECT cerebral de receptors, SPECT cerebral amb Tal.li, Angiogammagrafia cerebral.
 • Estudis Oncològics: Detecció del gangli sentinella, Rastreig amb Gal·li, Gammagrafia amb octreòtid, Gammagrafia amb anticossos monoclonals, Gammagrafia de mama.
 • Sistema Endocrí: Gammagrafia tiroïdal, Gammagrafia paratiroïdal, Rastreig corporal total amb Iode 131, Gammagrafia suprarenal (còrtex), Gammagrafia amb |123 MIBG, Dacriocistogammagrafia.
 • Sistema Digestiu: Gammagrafia de les glàndules salivals, Trànsit esofàgic, Reflux gastroesofàgic, Microaspiracions pulmonars, Buidament gàstric, Gammagrafies: del diverticle de Meckel, hepatoesplènica, hepatobiliar, esplènica, hepàtica amb eritròcits marcats, peritoneal, del sagnat intestinal.
 • Sistema Urogenital: Renograma amb 99mTc-MAG3, Renograma amb diürètic, Renograma Captropril amb 99mTc-DTPA. Filtrat glomerular, Cistogammagrafia indirecta, Gammagrafia renal, Gammagrafia testicular.
 • Exploracions de l’esquelet: Gammagrafia òssia, SPECT ossi, Gammagrafia òssia amb leucòcits, Gammagrafia òssia amb Gal·li, Gammagrafia medul·lar (estudi del sistema reticuloendotelial).
 • Inflamació-Infecció: Gammagrafia parcial amb Gal·li, Rastreig corporal amb Gal·li, Gammagrafia amb leucòcits, Rastreig corporal amb leucòcits.
 • Exploracions pulmonars: Gammagrafia pulmonar de ventilació, Gammagrafia pulmonar de perfusió.
 • Sistema vascular perifèric i sistema limfàtic: Angiogammagrafia, Flebogammagrafia, Limfogammagrafia.
 • Terapèutica: Tractament de l’hipertiroïdisme, Tractament del carcinoma de tiroide, Terapèutica metabòlica amb P32, Sinoviortesi, Tractament amb MIBG, Tractament pal·liatiu del dolor.
 • Metàstasis Òssies.
 • Neo pròstata.
 • Estudi de receptors per Parkinson.

Any de fundació: 2001

Horari de recollida d’informes/proves: 08:00 h. a 17:00 hores, de dilluns a divendres.
Horari d’Atenció al públic: 07:30 h. a 17:00 hores, de dilluns a divendres.

Adreça: Joan Maragall, 26 (17002 – Girona)
Telèfon d’Atenció al Client: 972 225 599
Fax 972 228 946
Email: cetircg@cetir.es
Web: www.cetir.cat

Direcció Mèdica: Dra. Sara Guirao Marín

Hemodinàmica Cardíaca Clínica Girona

HEMODINÀMICA CLINICA GIRONA

La Unitat d’Hemodinàmica Cardíaca Clínica Girona és una Unitat altament especialitzada que és dotada de l’utillatge tècnic més modern: el nou aparell compta amb un dispositiu d’adquisició digital de les imatges (anomenat flat panel), la qual cosa permet una millor qualitat d’imatge, una menor irradiació al pacient, i menys consum de contrast (reducció de nefropatia per contrast).

A més de conèixer i determinar l’extensió de la malaltia coronària, també en determinats casos permet poder reparar les lesions coronàries mitjançant unes pròtesis anomenades stents i que estalvia la cirurgia de bypass coronari, requerint en la majoria d’ocasions ingrés hospitalari molt curt.

Any de fundació: 2009

Horari: de 08:00 h. a 20.00 hores

Adreça: C/Juli Garreta 13 baixos de Girona (17002 Girona)
Telèfon d’Atenció al Client: 972 410 256
Fax: 972 221 457

Direcció Mèdica: Drs.: Joan Bassaganyas i Martí Puigfel

UNITAT D’ARÍTMIES. ELECTROFISIOLOGIA

Clínica Girona ha posat en funcionament la nova Unitat d’Arítmies amb la realització de les primeres ablacions amb radiofreqüència que es porten a terme a les comarques gironines. La nova Unitat d’Arítmies de Clínica Girona ve a complementar el Servei d’Hemodinàmica que funciona des de l’any 2009. El nou servei realitza bàsicament dos tipus de procediments: els estudis electrofisiològics diagnòstics i els procediments terapèutics o ablació amb radiofreqüència.

Direcció Mèdica: Dr. Josep Brugada

Proves Funcionals Digestives Clínica Girona

A Proves Funcionals Digestives Clínica Girona realitzem tot tipus de tècniques diagnòstiques i proves funcionals per a disfuncions o malalties de l’aparell digestiu, amb la més moderna tecnologia i la garantia del complet equip mèdic i quirúrgic de Clínica Girona.

 • Proves funcionals digestives
  Manometria esofàgica i anusrectal, reeducació anusrectal (biofeedback), pH metria, test d’hidrogen a l’alè (breath tests) per estudi de intolerància a carbohidrats (lactosa, fructosa, sorbitol, carbohidrats complexes), test a l’alè per sobrecreiximent bactèria intestinal, temps de trànsit colònic amb marcadors radioopacs, test d’urea a l’alè per estudi d’infecció per helicobacter pilorí, càpsula endoscòpica, etc.

Any de fundació: 1995

Horari de 08:00 h. a 20:00 hores.

Adreça: C. Juli Garreta 13, 1er pis. (17002 Girona) (Consultes Externes de Clínica Girona)
Telèfon d’Atenció al Client : 9722 24 099
Fax: 972 010 312

Direcció Mèdica: Dr. Ferran Gonzalez-Huix Lladó

Ressonància Girona

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE CLÍNICA GIRONA

Centre de Diagnosi per la Imatge

Centre especialitzat en el diagnòstic per la imatge, capdavanter a les comarques gironines i que compta avui dia amb la tecnologia més moderna, com ara un aparell de Ressonància Vertical, pioner a Catalunya i referent a Iberoamèrica. Ubicat al centre de la ciutat, amb locals als carrers Juli Garreta i Bisbe Lorenzana, el Centre Ressonància Girona disposa d’un complet equip mèdic i tècnic i ofereix els seus serveis de manera permanent les 24 hores del dia, sense llistes d’espera.

 • Servei de Ressonància Magnètica convencional (amb 3 aparells, un d’ells obert per a persones amb claustrofòbia) i també Servei de Ressonància Magnètica Vertical (pioner a Catalunya).
 • Proves: Abdomen, Angiografia, Venografia, Urografia, Artrografia RM, ATM, Columna vertebral, Mediastí – cor, Mama, Pelvis masculina i femenina: Espectroscòpia de pròstata, Sistema musculoesquelètic: Estudi cinemàtic, Sistema Nerviós Central (Dinàmic de LCR, Difusió-perfusió i Espectroscòpia, Funcionals, Plexe braquial), Vies biliars, Colangiografia, RM de tot el cos (whole body), RM Intervencionista, etc.

Any de fundació: 1997

Horari: De 07:00 h. a 23:00 hores

Adreça postal: C/ Juli Garreta 13 i Bisbe Lorenzana 36 (17002 GIRONA)
Telèfon d’Atenció al Client: 972 410 256
Fax.: 972 221 457
Email: informacio@ressonanciagirona.cat
Web: www.ressonanciagirona.cat

Direcció Mèdica: Drs.: Joaquim Barceló Obregon i Joan Carles Vilanova Busquets

TAC Girona

TAC Clínica Girona

Centre de Diagnosi per la Imatge

Centre especialitzat en el diagnòstic per la imatge mitjançant la Tomografia Axial Computeritzada, que és un procediment d’exploració radiològica basada en els raigs X. Ubicat al centre de la ciutat, al carrer Juli Garreta, TAC Girona disposa d’un complet equip mèdic i tècnic per realitzar un gran nombre de proves radiològiques especialitzades. El TAC és una prova ràpida de realitzar, que ofereix nitidesa d’imatges i que permet prendre imatges a pacients portadors de cossos metàl·lics (pròtesis, material d’osteosíntesi, etc.).

 • Servei de Tomografia Axial computeritzada
 • Artro-TC, Espatlles, Artro-TC, Espatlles, Esternó, Facial, Faringe, Punció, Sacroiliaques, TAC torax-abdomen-pelvis, TAC cara-coll, TAC columna, TAC crani, TAC maxil·lar inferior- superior, TAC múscul-esquelètic, TAC òrgans pelvians, TAC tòrax.

Any de fundació: 1987

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20h

Servei d’Urgències de TAC: 24h

Adreça postal: C/ Juli Garreta 9 (17002 GIRONA)
Telèfon d’Atenció al Client: 972 219 680
Fax.: 972 219 424
Email: tac@clinicagirona.cat
Web: www.clinicagirona.cat

Direcció Mèdica: Dr. Pere Solà Pascual

Unitat de Diagnòstic Prenatal Clínica Girona

La Secció d’Ecografia Prenatal i Ginecològica ó Unitat de Diagnòstic Prenatal de Clínica Girona es va crear el mes de febrer de l’any 1981 i l’any 1990 es van començar a fer les proves a l’actual seu de la Unitat, a la primera planta de la Clínica Girona. Un complet equip mèdic i tècnic atén la Unitat, que a l’any 1994 va posar en funcionament el primer ecògraf Doppler Color en aplicació obstètrico-ginecològica a les comarques gironines.

Unitat especialitzada en Diagnòstic Prenatal.

 • Biòpsia Corial
 • Amniocentesis
 • Cordocentesis
 • Ecografia 1er Trimestre (8-12 setmanes)
 • Ecografia de Marcadors Ecogràfics (11-14 setmanes)
 • Ecografia Morfològica (18-22 setmanes)
 • Ecografia (26-30 setmanes)
 • Ecografia 3er Trimestre (30-35 setmanes)
 • Ecografia Ginecològica

Any de fundació: 1981

Horari: De 08.00h. a 20.00 hores, de dilluns a dijous, i divendres de 08:00h. a 14:00h.

Adreça: C/Joan Maragall 26, 1er
Telèfon d’Atenció al Client: 972 221 395 i 972 204 500
Fax: 972 416 481
Email: ecogineprenatal@clinicagirona.cat

Web: http://www.ginecoprenatal.cat/

Direcció Mèdica: Dres.: Montserrat Alegre de Miquel i Núria Negrié Rofes

Unitat de Reproducció Humana i Diagnòstic Genètic de Clínica Girona

La Unitat de Reproducció Humana i Diagnòstic Genètic (integrada per Ginecòlegs, Biòlegs i Andròlegs) es troba ubicada a la primera planta de la Clínica Girona i disposa de la infraestructura i l’equipament necessaris per portar a terme totes les fases dels diferents processos, tant diagnòstics com terapèutics.

 • Inseminació artificial, Fecundació in Vitro (FIV/ICSI/IMSI), Congelació d’embrions, Transferència d’embrions congelats, Programa donació d’oòcits, Programa de donació d’embrions, Obtenció d’espermatozoides de testicle, Banc de semen, Diagnòstic genètic preimplantacional, Cultiu fins a blastocist, Embryoscope.

Any de fundació: 1996

Horari: Laborables de 09:00h. a 17.00 hores.

Adreça: C/ Joan Maragall 26, 1er (17002 GIRONA)
Telèfon d’Atenció al Client: 972 205 262
Fax.: 872 080 873
Email: labfiv@girofiv.cat
Web: www.girofiv.cat

Direcció Mèdica: Dr. Joan Sarquella Ventura

Unitat de Son Clínica Girona

La Unitat de Son de la Clínica Girona, és formada per un equip de metges especialitzats en els trastorns de Son. Es realitza el diagnòstic i tractament de totes patologies del son, tant de tipus respiratoris: Síndrome d’apnea del son i roncs, com insomnis, parasòmnies i hipersòmnies.

La Unitat de Son de la Clínica Girona va estar creada en 1997, va ser la primera Unitat especialitzada en Son de totes les comarques de Girona.

Proves que es realitzen:

 • Polisomnografia amb ingrés en clínica i/o a domicili.
 • Polisomnografia amb titulació CPAP.
 • Test de latència múltiple del son.

Any de fundació: 1997

Horari: 09.00 h. a 21.00 hores

Adreça: C/Joan Maragall 26, 1er (17002, Girona)
Telèfon d’Atenció al Client 972 204 500
Fax: 972 206 666
Email: unitatson@clinicagirona.cat
Web: www.gironason.cat

Direcció Mèdica: Dres. Ines Galofre Bofill i Pilar Santacana Verdet

Altres entitats vinculades al Grup Clínica Girona

Els seus objectius són: Atendre els malalts renals (trasplantats o no), familiars i amics que a causa de la fallida dels ronyons han vist alterada la seva vida. Fer conèixer les malalties renals, la seva prevenció i el seu tractament. Sensibilitzar l’opinió pública per aconseguir la donació de ronyons per al trasplantament i així estalviar als malalts renals les sessions de diàlisi de les quals depèn la seva vida.

ASSOCIACIÓ DE MALALTS RENALS DE GIRONA
C/ Barcelona 23, EN-2 – 17002 – GIRONA
Tel. 972 205 177

 

Som un equip quirúrgic especialitzat en la pràctica de la Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, en el que participen el Dr. Xavier Planellas Gelis, pioner en la cirurgia laparoscòpica- mínimament invasiva a Girona, el Dr. Pere Planellas Giné, amb una formació actual i global especialment dirigida a les tècniques mínimament invasives i a la cirurgia laparoscòpica, el Dr. Francesc Tuca Rodríguez, també expert en Patologia Mamària i el Dr. Adrià Pedernera Tüller, amb àmplia experiència en tècniques mínimament invasives en la cirurgia de les venes.

Consultes Externes de Clínica Girona C/ Juli Garreta 10, 2ª planta. 17002 – Girona
Telèfon: 972 483 838

 

L’Institut de la Mà de Girona està especialitzat en el tractament de les patologies que afecten la mà i les estructures relacionades com són l’avantbraç i el colze. També ens ocupem de les alteracions dels nervis perifèrics de les extremitats i de la cirurgia reconstructiva de les extremitats mitjançant tècniques microquirúrgiques.

Consultes Externes de Clínica Girona C/ Juli Garreta 10, 2ª planta. 17002 – Girona
Atenció al pacient: 972 483 838

 

  • INSTITUT D’OFTALMOLOGIA CLÍNICA GIRONA – L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC).

Servei de Clínica Girona que ofereix atenció oftalmològica.
Ubicació: C/Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
Atenció al pacient: 972 412 413

 

La web pertany al Servei Català d’Otorinolaringologia Avançada i en destaca la part dedicada a l’Equip d’Otologia de Clínica Girona, únic centre especialitzat en Otologia de les comarques gironines i que des de l’any 2010 realitza la cirurgia dels implants coclears a casa nostra.

Consultes Externes de Clínica Girona C/ Juli Garreta 10, 2ª planta. 17002 – Girona
Tel 972 48 38 38

 

El Servei de Nefrologia i Hemodiàlisi de Clínica Girona disposa de consulta externa de Nefrologia per a visites ambulatòries. Realitza també l’estudi de la hipertensió arterial i la cirurgia de fístules per diàlisi.

Tractaments: Hemodiàlisi convencional, Hemofiltració en línia i Hemodiafiltració venosa contínua.
Equipaments: Màquines FRESENIUS 4008 i 5008 i Dialitzadors d’alta eficàcia.

Ubicació: C/ Bisbe Lorenzana 36 baixos 17002 Girona
Telèfon: +34 972 215 250
Fax: +34 972 223 838

 

  • SOLÀ-REYNER CLÍNICA GIRONA – Gabinet de radiodiagnòstic digital, mamografia, ortopantomografia, ecografia, Doppler i densitometria òssia.

Pioners de la radiologia a Girona, els Drs. Narcís Nolà i Vicenç Reyner funden aquest servei a la Clínica Girona fa mes de 50 anys.
Servei d’Urgències: 24 hores.

Ubicació: c/Joan Maragall 26 i Juli Garreta 9
Horari: de dilluns a divendres: de 8 a 20:00 hores. Dissabtes de 9 a 13 hores
Telèfons: 972 202 684, 972 204 500 i 972 200 583

 

  • UNITAT D’ESTUDI DE LA MEMÒRIA DE CLÍNICA GIRONA – La Unitat d’Estudi de la Memòria es un secció de la Clínica Girona que es va crear amb la voluntat de donar un servei eficient i de qualitat en el diagnòstic i rehabilitació de tot tipus de trastorns de memòria a les a les comarques de Girona.

Ubicació: Juli Garreta, 13, 3a planta · 17002 Girona
Tel: 972 211 584

COMENÇA A ESCRIURE I PREM ENTER PER BUSCAR