EL PUNT AVUI: La nova Clínica Girona serà operativa el 9 de desembre

L’última fase del trasllat es farà durant els dies del pont de la Constitució. Durant aquell cap de setmana a les instal·lacions actuals del carrer Joan Maragall només s’hi atendran urgències i parts.

ESTEVE CARRERA – GIRONA – 7 D’OCTUBRE DE 2021

El dia 9 de desem­bre ja no hi haurà acti­vi­tat a les ins­tal·laci­ons actu­als de Clínica Girona al car­rer Joan Mara­gall i la nova seu del car­rer Bar­ce­lona serà ple­na­ment ope­ra­tiva.

DIARI DE GIRONA: El pati del Col·legi Verd s’ampliarà amb espai de l’antic edifici de Clínica Girona

DdG Girona | 05·10·21 | 08:30

El pati del Col·legi Verd de Girona s’ampliarà fent ús d’una part de l’espai que ara ocupa la Clínica Girona. La previsió és que l’equipament sanitari es traslladi al nou edifici, que està en la fase final d’obres, a la carretera Barcelona, pel Pont de la Puríssima.

Segueix sent una incògnita què passarà amb l’antic edifici que ara ocupa la clínica, al carrer Joan Maragall de l’Eixample gironí.

GironaFM: Una part de l’antiga Clínica Girona servirà per fer una ampliació del pati de l’Escola Verd

DILLUNS 4 D’OCTUBRE DE 2021 | SALUT

L’empresa que gestiona la clínica té un compromís de cessió de la part que colinda amb aquesta escola.

La nova Clínica Girona serà una realitat abans d’acabar l’any. I és que ara, cada vegada hi ha més dubtes amb què passarà amb les instal·lacions de l’antiga Clínica Girona.

DIARI DE GIRONA: El trasllat a la nova Clínica Girona, pel pont de la Puríssima

La construcció ha suposat una inversió d’uns 65 milions, entre obra i equips

DIARI DE GIRONA. Judith Viladomat Girona | 19·09·21 | 

Entrant a Girona amb tren des del sud, per la finestra, es passa per davant de la nova Clínica Girona. Ara, aquesta cara de la construcció s’erigeix ja amb un aspecte gairebé definitiu.

TVGIRONA: El nou edifici de la Clínica Girona podria entrar en funcionament al desembre

Televisió de Girona. 16 de juny de 2021

“Les obres de la @ClinicaGirona avancen a bon ritme i el nou edifici ja podria entrar en funcionament al desembre”. És el titular del reportatge d’obertura del Telenotícies Migdia de Televisió de Girona del 16 de juny de 2021, en el que es recullen imatges de les obres així com declaracions de Carles Espígol,

EL PUNT AVUI: Les obres de la nova Clínica Girona encaren la recta final

Fa mesos que es va acabar l’estructura i ja s’està treballant en els acabats dels interiors, amb totes les plantes molt avançades. Es calcula que l’obra acabarà a principi de tardor i que el trasllat serà el mes de desembre.

LURDES ARTIGAS – SALUT GIRONA – 30 maig 2021

Unes 300 per­so­nes tre­ba­lla­ven, dime­cres, en les obres de la nova Clínica Girona,

COMENÇA A ESCRIURE I PREM ENTER PER BUSCAR