La Reproducció Humana

La Reproducció Humana i en concret l’estudi de l’esterilitat és una ciència complexa que requereix de diferents especialitats perquè es desenvolupi. Fa temps que ginecòlegs, andròlegs i biòlegs treballen conjuntament per desenvolupar noves eines diagnòstiques i nous tractaments que ens permetin solucionar la majoria de les indicacions de l’esterilitat.

L’especialització del personal i el desenvolupament de noves tecnologies ha fet que en els darrers anys s’hagi avançat molt en el camp de l’esterilitat i la reproducció humana.

COMENÇA A ESCRIURE I PREM ENTER PER BUSCAR